Εβδομαδιαίο Προγραμμα Central Fitness Hall Καματερό

SMALL GROUP

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 10:00 09:00 10:00 09:00 10:00
11:00 12:00 11:00 12:00 11:00 12:00
13:00 14:00 13:00 14:00 13:00 14:00
15:00 16:00 15:00 16:00 15:00 16:00
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00  
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00  
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00  
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00  

PILATES REFORMER

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
08:15 09:00 08:15 09:00 08:15 09:00
10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00
12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00
14:00 15:00 14:00 15:00 14:00 15:00
16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00  
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00  
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00  
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00  

Τιμοκατάλογος

ΜΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΙΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
PILATES REFORMER 39€ 4Συνεδρίες 69€ 8Συνδρίες 89€ 12Συνεδρίες 189€ 24Συνεδρίες 12€
SMALL GROUP 49€ 8Συνεδρίες 59€ 12Συνεδρίες 69€ Απεριόριστες Συνεδρίες 199€ Απεριόριστες Συνεδρίες 8€
SEMI PERSONLA 69€ 8Συνεδρίες 89€ 12Συνεδρίες 99€ Απεριόριστες Συνεδρίες 279€ Απεριόριστες Συνεδρίες 12€
OPEN GYM 50€